ساخت مدرسه روستای چلقی روزی را به وسیله صدقه فرود آورید شروع سفارش

سهمی در خندیدن نیازمندان داشته باشید…

نیکوکاری و امور خیریه

بهداشت و درمان

حمایت تحصیلی

وام های قرض الحسنه

عمران و توسعه

فعالیت های فرهنگی

روش های کمک به خیریه

غیر حضوری

واریز کمک های شما به صورت نقدی به شماره کارت موسسه

8615-9965-9918-6037

ویا بصورت پرداخت آنلاین

روش حضوری

مراجعه حصوری شما بزرگوارن به دفتر خیریه به آدرس ذیل:

طرقبه ، میدان امام خمینی ، جنب اداره پست

ساعت مراجعه : 8 الی 14 می باشد

دریافت صندوق صدقات

برای ارسال صندوق صدقات کافیست با شماره ذیل تماس بگیرید

 09373196100 

مامور به آدرس شما مراجعه خواهد کرد

روش دریافت صندوق صدقات

برای دریافت صندوق صدقات کافیست با شماره 09373196100 تماس بگیرید

09373196100

گالری تصاویر